Norio-keskuksessa Helsingissä 25.-27.9.2015

 

Vertaistapaaminen on tarkoitettu perheille, joissa lapsi on lapsuusiällä kuollut harvinai-seen sairauteen (esim. kromosomipoikkeavuus, harvinainen oireyhtymä tai syy, jota ei tiedetä).

Ei ole väliä, milloin lapsenne on kuollut, riittää, että koette olevanne valmiita käsittelemään asiaa vertaisryhmässä. Tapaaminen järjestetään 25.-27.9.2015 Norio-keskuksen tiloissa Helsingin Pitäjänmäellä (Kornetintie 8).

 

Viikonloppu tarjoaa kaikille perheenjäsenille mahdollisuuden lapsen/sisaruksen sairau-teen ja kuolemaan liittyvän surun ja ajatusten jakamiseen yhdessä saman kokeneiden kanssa. Viikonlopun ohjelmassa on ammattilaisten ohjaamaa ryhmätoimintaa erikseen vanhemmille ja lapsille/nuorille sekä mukavaa koko perheen yhdessäoloa. Tapaami-nen alkaa perjantai-iltana klo 18.00 yhteisellä tutustumisella ja päättyy sunnuntaina noin klo 14. Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.

 

Norio-keskus tarjoaa viihtyisät oleskelu- ja majoitustilat tilavissa perhehuoneissa sekä täysihoidon viikonlopun ajan. Viikonloppu on maksuton matkakustannuksia lukuun ot-tamatta. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.8.2015 kuntou-tussuunnittelija Sanna Kalmarille [email protected]

 

Kertokaa ilmoittautuessanne:

-kaikkien mukaan tulevien perheenjäsenten nimet, iät ja mahdolliset ruoka-aineallergiat tai muut erityistarpeet

- kotipaikkakuntanne

- sähköpostiosoitteenne ja puhelinnumeronne

-milloin lapsenne on kuollut, minkä ikäinen hän oli kuollessaan ja mikä harvinainen sairaus hänellä oli

-oletteko osallistuneet sururyhmiin tai vastaaviin tai saaneet muuta apua/tukea lapsen kuoleman jälkeen

-mitä toivotte viikonlopulta

 

Lisätietoja: Sanna Kalmari, [email protected], 044 770 0146

DSC_2022-2.jpg